Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
deny R.), rial de geïundheid, de goede naam \repuiafion) en
de rijkdom werkelijk {properly speaking) goed (blessings) en
beweerden (lo contend R.), dat de armoede (poverty), de
schande (ignominy) en de smart geene (not) kwalen (ewiVj)
waren. »De deugd alleen" zegt de stichter (founder) dezer-
leer »is voldoende voor hel geluk; de wijze kan (zich) le
allen tijde in haar verheugen (lo enjoy, regeert den accusa-
tief) onverschillig, welke zijn toestand zij (be his condition
what it may)y Zeno moet in zijn acht en negentigste jaar
(at the age) gestorven zijn, terwijl hij nooit eenige (any-
whatever) ziekte (sickness) of ongesteldheid (indisposition) gehad
(to experience R.) heefl. Zoude Zeno, indien hij smarten, ver-
achting en armoede te lijden gehad had (ware Zeno het oiTer
van smarten, verachting (contempt) en armoede geweest, zoude,
enz.) wel geleerd hebben, dat deze zaken geene kwalen zijn?
VIJF EN ZESTIGSTE SIXTY-FIFTH
LES. LESSON.
215. Our good or bad fortune depends
0ns goed of slecht lot (geluk of ongeluk) hangt af
greatly on the choice we make of our
groolendeels van de keuze, wij maken van onze
friends.
vrienden.
216. lie that gallantly encounters misfortunes
Hij, die dapper strijdt tegen ongelukken (rampen),
may stand in competition with Caesar for his vir-
kan vergeleken worden met Cesar wat betreft
tues and bravery.
zijne deugden en dapperheid.
217. Let the business of the world be your circumfe-
Laal de bezigheden van de wereld zijn uw om-
rem;«; but make your own business the centre.
trek, doch maak uwe eigene bezigheden het middelpunt.