Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
storlle {lo plunge R.) haar (er) in. Zij werd medegevoerd
{lo be borne along) door de golven [Ihe wane).
De jongeling stond verbaasd. Toen sprak Diogenes: > Ik
beb in u eindelijk [at length of at last) een waardigen [ttor-
thg) leerling [disciple] gevonden. Voltooi [lo complete R) nu
uwe overwinning [victory) op u zflven! Draag [lo assign R,
over to) nu uwe goederen [propertg zonder meervoud) aan
mij over, en ik zal (henen) gaan en ze onder de aricen ver-
deden [to distribute R. among o( amongst).'^ De -ongeling
antwoordde: »Ik heb nog 't een en ander [several things) te
huis te regelen [lo attend to R.)," liet zijne ton achter [behind)
en verwijderde zich [to withdraw, -dreic, -drawn). Toen
glimlachte Diogenes en zeide: Die kluchtige [droll, funny)
menschen! Zij verbeelden zich [fo fancy V^), de ton is alles!
Maar zij misleiden zichzelven [to deceive R.); hoe zouden zij
oprecht kunnen zijn jegens andereu?
Zoo sprak bij en begaf zich in [to enter R.) de nieuwe ton.
De aanzienlijke jongeling bleef echler te huis en schaamde
zich [to be of to feel ashamed) en gevoelde, dat hij niet eer
dan nu {till then) de eerste schrede naar (/tiirorrf.«) de wijsheid
gedaan [to take) had.
246.
Is de wissel betaald geworden? — Ik kom met het doel
(opzettelijk) om het u te zeggen; wij hebben eindelijk ons
geld ontvangen. — Gij vergaat de kaars uit te doen, [to put
out) toen gij uitgingt. — O neen; ik liet haar met opzet
branden, omdat ik geen kwartier dacht uit te blijven. — Uoe
zijn de waren uitgevallen [to turn out), die gij gisteren ont-
vangen hebt? — Zij beantwoorden volstrekt niet aan mijne
verwachtingen. — Op welke voorwaarden hebt gij hem de
waren verkocht? — Hij heeft nog naar [/or) geene voor-
waarden gevraagd; ik vermoed dus, dat hij voor kontant geld
koopt. — Hoe bevalt u het nieuwe huis van mijn oom? —
Het beantwoordt volstrekt niet aan mijne verwachting; naar
hetgeen gij mij daarvan zeidet, verwachtte ik heel iets anders
[very different).
De Stoïcijnen [the stoics) leei'den, dat het geluk slechts in
de beoefening der' deugd te vinden was. Zij loochenden [to