Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
Zij zingt lang zoo goed niet I was grealhj disappointed in
als ik verwachtte. her singing.
ik verwachtte mijn nieuwen rok, The tailor has disappointed me
maar de kleermaker heeft of my new coat,
hem mij niet gezonden.
Ik heb het geld, dat ik ver- / was disappointed of' the mo-
wachtte, niet ontvangen. neg.
Eene afspraak, een rendez-vous. An appointment.
Eene afspraak maken (om To make an appointment,
elkander te ontmoeten).
Iemand te vergeefs laten To disappoint l\. a person.
wach ten.
Wij hebben afgesproken om IFe have made an appointment
heden namiddag aan den to meet at the theatre this
schouwburg bij elkander te afternoon,
komen.
De uitdrukking, de woorden. Terms (slechts in het meerv.).
Hij sprak op een zeer liefde- He spoke in the most affectio'
rijken toon over hem. nate terms of him.
Dit zijn zijne woorden. Those were the terms he
made use of.
Prijs, voorwaarden. Terms.
Op welke voorwaarden wilt gij On ivhat terms will you sell
mij deze waren verkoopen? me these goods!
Wat is uw prijs en wat zijn What will be your terms if I
uwe voorwaarden, indien ik take the whole lot?
de geiieele partij neem?
Wat zijn uw^ voorwaarden What are your terms?
(b. v. tot een onderwijzer)?
Baar, gereed, contant geld. Ready money; cash,
Ik koop contant. / buy for cash (of: for ready
money).
247.
Hebt gij de verwachte wissel ontvangen? — Neen, ik ben
er zeer ongerust over. — W^ie was de heer, die u zooeven