Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
De generaal, overtuigd van de uit-]r/ie general, convinced of the
voerbaarheid van het plan —. I practicabilily of the plan —.
Daar de generaal overtuigd; Of:
was van de wivotrbaavheidi Convinced of the practicability
van het plan. j of the plan, the general
De moeder, verrukt over den * 7he mother, charmed at the
indruk door bet gezang barer j impression produced by her
dochter gemaakt —. f daughter s singing —.
Daar de moeder verruk t was > Of:
over den indruk, welken heli Charmed at the irnpressionpro-
;ezang barer dochter gemaakt 1 duced by her daughter s sin-
lad, — •. I ging, the mother.
Bewegen, overhalen. To prevail R. upon (volgt
overreden. de infinitiel).
Ran men u niet bewegen (overha- Can you not be prevailed upon
len) nog een weinig te blijven? to stay a little longer?
Wilde hij zich niet laten over- Would he not be prevailed
halen hem bet geld voor te upon to advance him the
schieten? money 1
Kunt gij hem niet besvegen om Cannot you prevail upon him
ook te komen? te come too?
Let me prevail uponyo\tl
Be prevailed upon!
Beantwoorden. To answer.
Heeft hel aan uwe verwachting Has it answered your expect-
beantwoord? ationl
Neen, ik was zeer teleurgesteld. No. I was greatly disappointed.
Teleurgesteld worden; inj
zijne verwachting bedro ^^
gen worden; iets bene ) disappointed{in).
den zijne verwachting^
vinden. j
Iets, dat men verwacht To be disappointed [of).
niet verkrijgen.
Iemand teleurstellen; niet To disappoint a person.
aan iemands verwach-
ting beantwoorden.
Laa t u overreden!