Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
Deze weldadige vrouw, die This charHahle woman resjiec-
geëerd wordt door ieder, led by whomsoever knows
die haar kent. [by all who know) her.
Deze oiide, brave, door zoovele This old, honest man afflicted
ongelukken beproefde man. by so many misfortunes.
Aanmerking B. Wanneer de verleden deelwoorden, als bij-
voeglijke naamwoorden, nog nader door andere woorden
bepaald worden, slaan zij achter de zelfstandige naamwoor-
den en vormen dan een verkorten zin, waaruit het betrek-
kelijk voornaamw. en het werkw, zijn weggelaten vvorden.
Het mij voor acht dagen geleende The new, French book lent me
nieuwe Fransche boek. a week ago.
Haar algemeen bewonderd la- Her generally [universally)
lent. admired talent.
Uw slechte, zeer haastig ge- Your bad and very hastily
schreven brief. [hurriedly) written letter.
Aanmerking C. Alleen vergezeld door een bijwoord kan hel
deelwoord ook voor het zelfstandig naamw. staan; wanneer
er een bijvoeglijk naamw. voorafgaat, moet het echler door
and daarmede verbonden worden. — Hel deelwoord moet
echter achter het zelfst. naamw. staan, wanneer heldoor
eene bepaalde tijdsopgave, als: to-day, yesterday, this, mor-
ning, last month, enz., begeleid wordt.
De in de vorige week door u The goods ordered hy you last
bestelde goederen. week.
Ik zend u biernevens de u / herewith 'send you ihe three
heden morgen beloofde drie pieces of sUk promised[ooV as
stukken zijde. ' promised) you this morning.
De voor meer dan een jaar ver- The silver spoon lost more than
loren zilveren lepel werd a twelve-month ago, was found
weder teruggevonden. again.
Aanmerking D. Hcl verleden deelwoord staat in den lijdenden
vorm met lo be ' achter het zelfst, naamvv. in plaats van
1 Men zal zich herinneren, dat to be ook bij een werkwoord gebruikt
wordt om e,ene toekomstige handeling aan te duiden. Hij wordt mor-
gen verhoord, lm is to be examined to-morrow. Dat zullen we
zien; dat zal blijken, that is to be seen.