Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
Aanmerking A. De meeste verleden deelwoorden kunnen
als bijvoeglijke naamwoorden gebruikt worden. De ver-
grootende trap wordt gevormd door more, de overlrefTende
door mosl; ook gebruikt men greatly, zeer; quite, geheel.
Very wordt hier niet gebruikt, ïooals reeds vroeger is aan-
gemerkt.
Zij zijn ho(»gst bedroefd over They are deeply afflicted at
het verlies van een hunner the loss of a near relative.
naastbestaanden.
Wij waren zeer ongerust (he- We were quite alarmed at
zorgd) over hun lang stil- their long silence.
zwijgen.
Waart gij niet geheel verrukt Were not you quite charmed
over haar? with herl
Hij was hoogst ontevreden over lie was highly [oi greatly) dis-
haar en hare zuster. pleased with hef and her
sister.
Hij was zeer getrofïen (aange- She was quite moved (of tou-
daan) door (bewogen over) died) a t the manner in which
de wijze, op welke hij zich he expressed himself upon it.
daarover uitdrukte.
Hij zoude zeer beleedigd zijn Ile would le greatly (of highly)
over hetgeen gij zegt. offended at what you say.
Hij was boos op hem. Ile was offended with him.
Hij was zeer gebelgd over He was greatly offended at
uws broeders verwaandheid. your brother s presumption.
Hij werd bevorderd van den He was preferred from the
stal naar de receptiekamer, stable to the drawing-room.
van stalknecht tot lakei.
Hij was er zeer verbitterd He was quite (of highly) exas-
(kwaad, boos) om, dat bij peraded at his going away
wegging zonder een woord without saying a tvord.
te zeggen.
Myn jonge vriend, dien ik u in My young friend, recommen-
mijn laatsten brief heb aan- ded to you in my last letter.
bevolen.
De aangename, maar slechts te The agreeable, but only too
korte brief, die ik gisteren short letter, received last
avond ontving. night.