Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
i rijkdom (richcs, slcclils in 'l meervoud). 2 mismaakte,
wanstaltige. 3 sterkte (van strong). 4 zwakke, zieke. S leclijk
(van gezicht). 6 bezoeken, rondwaren. 7 zooveel. 8 zwakke.
9 ongelukkigen, ellendigen. 10 smachten, kwijnen. H koet-
sen. 12 paleizen, iö zoo verre daarvan verwijderd. 14 de
luiheid, traagheid. 15 de weelde. 16 de zorg (het liilwoord
van bepaaldheid is voor ieder zelfst. naauiw. herhaald om meer
nadruk te geven. 17 begeleiden; er mede verbanden zijn.
dB vroegtijdig graf. 19 verfraaien. 20 gestalte, gedaante.
21 versieren, sieraad verleenen. 22 geest. 23 doen zwellen,
opblazen. 2i ijdelhcid. 23 opblazen. 20 ingewand (heeft
geen enkelvoud). 27 aanleiding tot medelijden.
OVEB HET VERLEDEN DEELWOORD.
ON THE PARTICIPLE PAST.
Het verwachte bericht (advies).
Uwe verwachte remises (wis-
sels).
De bekende eerlijkheid.
Zijne dikwijls herhaalde verze-
keringen.
De gebroken stok.
Hunne zoo dikwijls verijdelde
hoop.
Het gebroken venster.
De vermoeide reizigers.
De laatst openbaar gemaakte
berichten.
De verzochte leening.
Verkregen bekwaamheden (ta-
lenten).
Gemeubeleerde kamers.
Mijn geachte vriend.
Zijne bedroefde ouders.
De vertoornde man.
De verbitterde vrouw.
De verwachte nieuwstijdingen.
Het verlaten dorp.
De ingesloten brief,
IV
The expected wlvice.
Your expected remittances.
The known honestg.
Ilis often repeated assurances.
The broken stick.
Their so freqnenltg disappoin-
ted hopes.
The broken window.
The wearied traiel/ers.
The last published reports.
The requested loan.
Acquired talents.
Furnished apartments.
My esteemed friend.
His afflicted parents.
The provoked husband.
The exasperated woman.
The looked-for news.
The deserted village.
The inclosed letter.