Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZESTIGSTE LES. SIXTIETH LESSON.
189. Of all tyrants, our passions are the most
Van alle tirannen, onze liarlslochten zijn de meest
domineering.
overhecrschende (despoticke).
190. Always have a reasonable object of pursuit.
Altijd heb een verstandig voorwerp van vervolging
(streven), and alivays conduct that pursuit with un-
til altijd vervolg dat streven met on-
remitting perseverence.
ophoudelijke volharding.
191. üf all weapons in the world, satire is the
Van alle wapens in de wereld, de satire is het
most dangerous,
gevaarlijkste.
192. There is no condition so low, . but may
Er is geen toestand zoo laag (nederig), die niet
have hopes, nor any so high, that is
kan hebben hoop, noch ook een zoo hoog, die is
out of the reach of fear.
buiten het bereik van bezorgdheid.
193. Truth is a flower, that never dies, a
(De) waarheid is eene bloem, die nooit sterft, een
state that fears no fortune, and a port
toestand, die vreest geen lot, en eene haven,
that yields no danger.
die toelaat geen gevaar.
194. /i cheerful mind is never without company.
Een vroolijk gemoed is nooit zonder gezelschap.