Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
Alles tevergeefs; To no purpose (of use]
helpt niets. {—ing).
Het helpt niets het hem te It is to no purpose telling him,
E^gen.
Het zal u niets heipen, al he- It will be to no purpose, Irying,
proeft gij het ook. of if you try.
Het is alles tevergeefs, wat It is to no purpose, whalever
ik ook doe. I do.
343.
Is de man niet gek zoo iets {such a thing) van mij te
verlangen [to require R.)? — Hoe gek het a mag voorkomen
[to appear), zoo moet ik u toch zeggen, dat ik volkomen met
hem overeenstem. — Hoe kan hij echter, nadat ik meer dan
tienmaal (des) morgens, middags [noon] en avonds (night) r^aar
hem toegegaan ben om (for' the purpose o/) hem de papie-
ren te toonen, nu nog verlangen, dat ik deze gewichtige
documenten bij hem (with him) laat; of hem een afschrift
daarvan geef, dat mij minstens twee, zoo niel drie dagen tijd
zou kosten (to take), daar ik het door niemand anders kan
laten afschrijven. — Hoe groot <le arbeid (labour) ook zijn moge
en hoe ongaarne (to be unwilling) gij hem ook onderneemt,
zoo zult gij u echter toch daaraan moeten onderwern.-n (to
submit R. to). — Smaakt u dezf. wijn? Ik heb voor het
dozijn flesschen vier en een halven <<ulden meer betaald, dan
voor dien, welken wij gisteren dronken. — Hoe duur hij ook
is, hg smaakt mij toch niet. — Waarom hebt gij zulk een
klein huis gehuurd? (To take wordt gewoonlijk voor huren
gebruikt) — Hoe klein u het huis ook mag voorkomen, het is
nogtans veel gemakkelijker dan het groote huis van uw zwager,
dat ik niet gaarne bewonen zoude, al kon ik het krijgen voor
de helft van hetgeen hij er voor betaalt. — Gelooft gij, dal M.
en Comp. den wissel vandaag zullen betalen (to take up)l —
Zij hebben het plechtig beloofd. — Hoe plechtig zij het ook
beloofd hebben, gij kunt er u op verlaten, dal (^ij uw geld
nc^ in geen drie maanden krijgt [these three months). — Gaat
üij heden avond nog uit? Ili't is zeer nat en koud buiten;
blijf liever (you had better) te buis en laat u verontschuldigen. —
Hoe nat en koud het zijn moge, ik moet er heengaan; want ik