Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
Het spreekt van zelf (natuurlijk, Of course, I have,
zeker) dat ik hem betaald heb.
Heeft hij bel hem gezegd? Has he told it himl
Natuurlijk; zeker.
Hetspreekt van zelf, dat—.
Of course.
Het spreekt van zelf, dat hij Of course he has [told him).
het hem gezegd heeft.
Iets, dat van zelf spreekt. A matter of course.
Voorkomen, schijnen.
To appear R.
To seem R.
to voor den
persoon.
Het komt mij zeer zonderling It seems {olappears very strange
voor. to me.
That seems to me to be very dear.
Dat komt mij zeer duur voor.
ƒ think it very dear.
/ purpose writing to him to-day.
Het doel, het plan. The purpose.
Voornemens zijn, denken. To purpose R. (—ing).
van plan zijn.
Wat is uw doel, dat gij dat doet? Wat is your purpose in doing
Met welk doel handelt gij zoo? so?
Ik zal hem van daag schrijven.
Ik denk hem van daag te
schrijven. ^
Wat denkt gij heden avond te What do you purpose doing
doen? this evening?
iOn purpose (to voor den
Om — te; met opzet. | infinitief).
I For the purpose of {—ing).
Ik ga er nu heen om er met / am going now, on purpo.te to
hem over te spreken. speak to him about it.
Wat kan hij willen? What can be his purpose?
Ik ben driemaal aan uw huis I went three limes to your house
geweest om u te bezoeken, on purpose to pay you a vi-til.
Gij hebt dat opzettelijk gedaan You have done that on purpo.ie
om mij te plagen. to vex me.
Ik heb het waarlijk niet met Really, I did not do it on
opzet gedaan. purpose.