Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
In de dikte is geen verschil; They are bothof a thick-
doch dit is iets fijner. ness, this however, is
rather finer.
Van eene lengte; even Of a length.
zoo lang.
Van eene grootte; even Of a size.
zoo groot.
Dezelfde, hetzelfde; Of a (voor een zelfst. naamvv.).
even zoo.
Van dezelfde kleur. Of a color.
Tegelijk tegelijker tijd. ^ ^^
Eensklaps, in eens.
Een voor een. One at a time.
Twee, drie tegelijk. Two, three at a time.
Waarom geeft gij hem zooveel TVhy do you give him so much
in eens? at a timel
Als gij allen tegelijk spreekt. If you speak all at a time, I
kan ik niemand hooren. cannot hear any one.
Echter, evenwel. However.
Ik kan echter niet voor acht I cannot, however, come before
uur komen. eight o'clock.
Wij zullen den wissel nog- We shall, however, accept the
tans aannemen (accepteeren). bill. Oi'. However, we shall
accept the bill.
Aanmerking D. However aan het begin van een zin moet al-
tijd door een komma van het eerstvolgende woord geschei-
den worden; in het midden van een zin moet het tusschen
twee komma's staan.
/ He said, however, he would
V send him the money.
Hij zeide echter, dat hij hem) However, he said, he would
het geld zoude zenden. \ send him the money.
j He said, he would, however.
\ send him the money
Hebt gij den wissel betaald? Have you taken up the bill!