Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
Deze hoed is iels te nauw; This hal is rather too light
zoudl gij hem niet een weinig («f small) ^ could not you
wijder kunnen maken? stretch it a HUle?
Hebt gij dien stok korter laten Have you had that stick short-
maken? ened'/
Verwijden (wijder maken To stretch R.
door rekkon).
Wijder maken. To widen U.
Korter maken. To shorten R.
Aanmerking C. Van verscheidene hijvoegl. naamw. en zelfst.
naamw., die uit hijvoegl. naamw. ontstaan zijn, worden
door achtervoeging van en werkwoor«len gevornul; de en-
kele slotmedeklinker, voorafgegaan door een onvolkomen
klinker, verdubbelt.
Length — lengthen., langer maken, verlengen.
Strength — strengthen^ sterker maken, versterken.
Fast — fasten., bevestigen, vast maken.
Black — blacken, zwart maken.
Sweet — sweeten., zoel maken, verzachten.
Bright — brighten, blinkend maken, ophelderen (meestal
met het voorz. up).
Fat — fatten., vet maken, vetmesten (van vee).
Flat — flatten vlak maken.
Red — redden., rood worden, rood maken.
ïs ons huis niet grooter dan dat ïs not our house laj-ger than
van uw broeder? your brother s7
Ik geloof hel niet; zij zijn zoo / think iwi; they are about
tamelijk van eene grootte. of a size.
Is dit stuk zoo lang a s dal? Is this piece as long as that?
Zij hebbèn beide dezelfde
lengte. )The7j are both of a lennth.
Het eene is zoo lang als heil ' ''
andere. ]
Komt u dit laken niet dikker Do not you think this cloth
(zwaarder) voor dan dat. thicker than that which you
hetwelk gij mij zooeven liet showed me just noiv?
zien.