Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
Het genoegen doen. To favor R. müh, en volgend
zeli'sl. naamw.
Aanmerking A« De Engelsche taal heefl vele wendingen, ver-
bindingen van werkwoorden en zelfst. naamw., die in het
Nederlandseh alleen door een werkwoord worden uitge-
drukt, als: to escape one*s memory, vergeten; to be in
search of, zoeken; to have occasion for^ behoeven, noo-
dig hebben; to matte up one'^s mind, besluiten; to
change ones mind, zich bedenken; to call to mind.
zich herinneren; to make shift, zich behelpen; to
make a show of—, z4ch gelaten, doen alsof; to give
leave, vergunnen, veroorloven; to be in pursuit of,
vervolgen; to find fault, berispen; fo he a great tra-
veller, veel reizen, enz,
Is niet mijn rok iets le lang? Is nol my coat rather too long'!
ölij dunkt, hij kon iets kor- / think it might be rather
ter zijn. shorter.
Is hel koud builen? h it cold out of doors?
't Is iets kouder dan hel gis- It is rather colder than it
teren was. was yesterday.
Is bet niet een weinig vreemd, h it not rather strange, he
dat hij niet schrijft? should not write?
Dat is toch wal te erg! That is rather too bad!
Het is heden morgen een It is rather fresh this mor-
weinig frisch. tttng,
Hit is iets donkerder dan dat. This is rather darker tluin (hat.
Dat bevalt mij wel. I rather like it.
Is uws vriends zoon lang? Is your friend's son tall?
Zoo tamelijk, redelijk. Rather.
Hij is tamelijk lang, doch ik He is rather tall; but I have
heb er langere gezien. seen taller.
Is dit boek onderhoudend? Is this book entertaining?
Het gaat nog al; zoo tamelijk. Rather.
Iets, tamelijk, veelmeer. Rather.
Aanmerking- B. Rather, dat eerder, liever beteekenl, wordt
ook gebruikt om aan le duiden, dat iels eene eigenschap
nabij komt. -