Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
.........—
59
Waarom heeft hij geen afscheid IVhy did he nol take léave
van mij genomen? of me?
Ik moet u voor hem om ver- / have lo make an apology for
schooning vragen; hij had him: he was too busy to
het tot op het laatste oogen- the very last moment lo be
blik te druk om iemand te able to <jo to (of eall upon)
kunnen bezoeken. any one.
Verlof verzoeken. Zich ver-
oorlooven, zoo vrij zijn.
To beg R. leave.
To take leave.
Ik veroorloof mij (neem de / take (/ bey) leave to —.
vrijheid).
Vergun mij u te zeggen. Give me leave to tell yuu.
Afscheid. Leave.
Vaarwel (zeggen). Farewell (to bid, say —).
Eene afscheidsvisite (maken). Farewell visit {to pay a —).
Kene afscheidsrede (houden). Farewell speech {to make a —
Vaarwel! Farewell! Good 6ye(oorspron-
kelijk: Good be with you!)
God dank! God zij dank! Thank God! / have done
ik ben gereed met afscheid leave taking of taking leave.
nemen, vaarwel zeggen.
Overmorgen ochtend te zeven The day after' to-morrow af
uur. seven in the morning.
Te vijf uur des namiddags. Al five p. m. {post meridian).
Te vijf uur des voormiddags. At five a. m. {ante meridian).
NB. Men bedient zich in Engeland in bet schrijven dikwijls
van de letters p.m. {post meridian) voor 's namiddags
of 's avonds en a.m. {ante meridian) voor 's voormid-
dags of "s morgens.
Wilt gij mij het genoegen doen-^TiW you favor me with a
mij uwe schilderijen te laten sight of your paintings?
zien?
Wilt gij mijn zoon het genoe- Will you favor my son with
gen doen (den dienst bewij- the loan of this grammer.
zen) hem doze spraakkunst
te leenen.
Van ganscher harte. With all my heart.