Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
uitgaan; zij laat zich veront- cannot go out; she begs to
schuldigon. he excused,
Ik was bijna uit den wagen I had like to have fallen
gevallen. from [out of) the carriage.
Bijna
had of was.
hadden of waren.
Had like to have (met bet
verl. deelw. van bet te ver-
voegen werkw.).
Lij waren bijna allen ver- They had like to have all
dronken. been drowned.
Zij had bijna een oog ver- She had like to have lost
ioren. an eye.
Wij waren bijna allen ver- We had like to have all
brand. ^ been burnt.
Gij waart bijna te laat geko- You had like to have been
men. too late>
Verontschuldigen, ver- To excuse R.
schoonen.
Zich verontschuldigen. To make {made) an excu-
se of apology.
Zich laten verontschul- To send an excuse of
digen. apology.
, X u IJ' must beo to be excused.
Gij moet mij veronlschuldigetvU.^^ e^cw^e me, if
^ / you please.
Gaat gij reeds? Are you already goingl
.Ta, bet wordt reeds geheel Yes^ it is getting quite dark.
donker.
Veroorloof mij u naar huis Permit me (of give me leave)
te begeleiden. to see you home,
Ik zal u naar beneden geleiden. / will see your down stairs.
Iemand begelèiden (bij de afreis To see a person off.
naar het spoor, naar de di-
ligence, enz).
Is uw neef vertrokken? Has your cousin leftl
Ja, heden morgen le half zeven. Yes., he went this morning^ at
Ik heb hem naar het spoor ' half past six. I saw him off.
gebracht. (/ went with him to the railway).