Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
Ö i
kenis als to possess, bezitten. 7 ruw, onbeschaafd, ongema-
nierd. 8 schrijver. 9 olTeren. 10 de Gratiën. 11 evenzoo
a man of learning, een geleerde. 13 een bloot; verder
niets dan een —. 14- geleerde. 15 zich eigenmaken.
16 maakt. 17 beminnelijk. 18 aaimeinelijk. 19 glad maken,
verzachten. 20 verzoeten. 21 tevreden. 22 voortbrengen,
aankweeken. 23 goedaardigheid. 2i wederkeerig. 25 aan-
moeJigen. 26 blood, beschroomd. 27 bedaren, verzachten.
28 heftig, onstuimig. 29 beschaven, vormen. 30 toornig,
wild, grimmig. 51 beschaafd. 52 verwarring, tumult,
35 wilden.
Uevalt u bet nieuwe Imis van Do you like tny uncle's new
mijn oom? house?
ik kan niel zeggen, dat hel / cannot say I do; for large
mij bevalt; want hoe groot as it is, and many rooms
bet ook is en hoeveel as it has, there is iwt one
kamers het ook heeft, zoo really comfortable place i^n it,
is er (toch) geen enkel wer-
kelijk gemakkelijk plaatsje in.
Hoe rijk hij ook is, hij is Rich as he is, fw is not happy.
(loch) niel gelukkig.
Hoe klein hij ook is, (zoo) is Little (of small) as he is, Ac
hij (loch) sterker dan gij. is stronger than you are.
Wat gij ook zeggen moogl, Mach as IVhatever) you may
ik geloof u toch niet. say, l do not believe you.
Hoezeer hel haar ook bevalt. Much as ii pleases her, she
zij laat hel niel blijken. does not show it.
Hoe onbeduidend het ook Insignificant as it looks^ it has
schijnt, (zoo) heeft hel (loch) üs difficulties.
zijne moeilijkheden.
NB. In plaats van as kan men ook van though gebruik ma-
ken, waarop dan hel werkwoord in den Subjunctive volgt,
als: rich though he be, much though it please her — enz.
Gemakkelijk, aangenaam. Comfortable.
Zal uwe zuster heden avond Will your sister come to our
bij ons komen? house this evening?
O, ik had bijna vergelen u Oh, l had like to have for-
te zeggen, dal zij niet kan gotten to tell yoy^ that she