Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
209. Riches are desirable merely lo be enjoyed.
Rijkdom is wenscheiijk blool te worden genoten.
or to procure comforts for others, which
of te verschafFen troost (gemak) voor anderen, hetwelk
is, indeed, the noblest souree of enjoyment.
is, inderdaad, de edelste bron van genot.
210. True greatness of mind implies habituel
(De) ware grootheid van geest houdt in tot gewoonte
self-command, the hardest task,
gewordene zeiibeheersching, de zwaarste taak (die)
human nature can accomplish.
(de) menschelijke natuur kan vervullen.
211. ƒ/ is a miserable thing to be injured by
Ilet is eene ellendige zaak le worden belcedigd door
one, of whom we dare not complain.
iemand over wieu wij durven niet ons beklagen.
CoTiiplaisance ' though in itself it be scarce reckoned ^
in the number of moral ^ virtues, is that which gives a
lustre " to every talent ' a man can be possessed of ®. It
was Plaid's advice to on unpolished ' writer ' that he should
sacrifice ° to the Graces In the same manner '' /
would advise every man of learning j/,iio would not ap-
pear in the world a mere '" scholar ' or philosopher, to
■make himself master ' ' of the social virtue which I have
here mentioned. Complaisance, renders ' ® a superior amia-
ble^'' an equal agreeable, and an inferior acce])la/jtc "'.
It smooths '' dislinction, sweetens^" conversation, and ma-
kes every one in company pleased -' with himself. It pro
duces ' ^ good nature '' and mutual ^» benevolence, encoura-
ges ^ ^ the timorous '", soothes '' the turbulent ^ ®, humani-
ses 2' the fierce '", and distinguishes a society of civilised ''
persons from a confusion of savages
(Addiso7i.)
A vriendelijkheid, inschikkelijkheid. 2 rekenen, lellen
3 zedelijk. 4 glans. 5 talent, bekwaamheid en evenzoo:
aanleg, ga<ve; to have a talent for music, aanleg voor de
muziek hebben. O To be possessed of heeft dezelfde betee-