Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
/
maken. — Wie heeft mijn Fransch boek uit mijne kamer ge-
nomen? — Ik weet hel niet; ik heb niemand in uwe kamer
zien gaan; gij zult hel wel zelve ergens neergelegd hebben;
want niemand raakt in uwe kamer iets aan. — Hebt gij mijnf
pen weder genomen? Ik heb u zoo dikwijls verzocht (to
beg R. of —), mijne pen niet aan le raken. — Waarom ging
uw neef mij dezen morgen voorbij zonder mij te groeten (to
ipeak R.)? — Hebt gij gisteren avond op het bal niet tot
hem gezegd, dat hij weder dansles moest nemen? — Ja.
zeker, ik dacht, dat het zeer vriendschappelijk [friendly) vai
(in) mij was hem een kleinen wenk le geven. — Gij hadt
dit niet moeten zeggen; gij weel hoe lichtgeraakt hij is; dat
vergeet hij in een jaar nog niet (a Iwelvemonlh to eome). —
Hel doel mij leed, wanneer hij geen scherts verstaat [if he
cannot lake a joke); als ik hem heden avond zie, zal ik hem
zeggen, dat hij nog iets anders te leeren heeft behalve (besi'
'les) dansen. — Hij is zeker geheel anders, dan [different,
from) zijn broeder; dien kan men [you) zeggen, wal men wil
{like)\ hij zet hel iemand [you) betaald, maar hij wordt [to
get) nooit boos [angry). — Is dit een nieuw geweer? — Ja,
ik heb hel gisteren pas [only) gekocht. — Wal kost het?
Ik heb er vijf en twintig gulden voor betaald; het is zeer
goed [a very good one), ik heb er dezen morgen mede ge-
scholen en driemaal achter elkander hel doel getroffen. —
Op welken afstand {wliat distance)! — Op tweehonderd pas-
sen [paee).
DRIE EN ZESTIGSTE SIXTY-THIRD
LES. LESSON.
208. üy endeavouring to purchase the reputation of being
I)oor (het) trachten te koopen den naam te zijn
witty, you are likely to lose the reputation
geestig, gij kunt zeer licht verliezen den naam
of being thought wise.
te worden gehouden voor wijs.