Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
mij ook zeer peJ verslond. — Hebt gij gedaan, wat ik u
aangeraden heb? — ik heb geheel gehandeld overeenkomstig
de wenken, die gij mij gegeven hehl. — Zult gij lang bij
uwe dochter te Parijs b ij ven? — Dal hangt van omstandig-
heden af [Future)-^ als ik haar zoo wel [in as good heallh) vind,
als zij schrijft, dat zij is, zal ik er niet langer (no^ aéore) dan
eene maand blijven. — Is het waar {a fact)^ dat de groote
man, die eergisteren avond bij u was, zich dezen morgen
doodgeschoten heefl? — Naar hetgeen ik zooeven hoorde, is
het maar [hut) al te waar. — Weel men niet, waarom hij
het gedaan heefl? — Ik geloof, dat hij niet veel lust had om
Janger te leven; en daar hij zijn eigen meester was, zoo
dacht hij waarschijnlijk, dat hij hier niet langer behoefde
[need R.) te blijven, dan hel hem beviel. -- Hij moet zeer
rijk geweest zijn. — Hij had twee a drie duizend pond ster-
ling in hel jaar; doch hij had zooveel behoeften [wants)^ dal
bij evenwel eer [raifier) arm dan rijk te noemen was [might
he). Gij weel (wel), men kan rijk met weinig en zeer arm
met veel geld zijn; deze man verleerde [to spend) meer dan
hij had; bijgevolg was hij met al zijn geld een arm man. —
Hel zal mij verwonderen, of wij heden ons geld van den
Heer M. zullen krijgen. — Als hij volgens zijne beloften han-
delt, zoo moet hij hel eergisteren, op den vijfden, afgezonden
hebben, en dan kunnen wij het eerst morgen ontvangen; doch
.{zooals) gij weet, kan men niet veel staal op hem maken
(lijdende vorm).
Wilt gij den man vandaag (reeds) hel geld zenden? De
waren zijn eerst [only) heden morgen aangekomen. — Ik zal
hem desniettemin vandaag zijn geld zenden; wantin de eerste
plaats weet ik. dat hij hel noodig heeft en ten tweede heb
ik het hem beloofd. De waren zijn volgens order en zeer
goed; het zou bijgevolg zeer onbillijk zijn hem le laten wach-
ten; hij weel, dal bij zich op mij verlaten kan en hij zal zich
ïiiel bedriegen. — Ran [ntay) ik mij vast [fully) daarop ver-
laten, dat gij mijn vader spreken zult, voordal gij den brief
aan mijn oom verzendt? — Ik heb hel eenmaal gezegd, dat
:k vooraf uw vader zal vragen, bijgevolg kunl gij er staat op