Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
' 31
Ondervragen, onderzoe- To question R.
ken, verhoeren.
De vraag. The question.
Mag ik vandaag uitgaan? May l go out to-day?
Neen; daaraan is volstrekt /Vo; that is quite out of tht
niet te denken. question.
-Dat ik naar hem toega, daar- My going to him is rjitile out
aan valt nu volstrekt niet of the question.
te denken (daarvan kan geene
sprake zijn).
Betwijfelen, in twijfel
trekken.
To call R. in question.
To question R.
De vraag is, of hij het geloo- The question is, whether ht
ven zal. will believe it.
Ik twijfel er volstrekt niet aan. J make no question (at all) of
it (/ do not doubt it at all).
Bezetten, opdragen. To order R.
Bestel den schrijnwerker, dat Order the joiner to come 1<<
hij om drie uur bij mij moet me at three o'clock.
komen.
De bestelling, order, commissie. The order.
Deze waren zijn niet volgens These goods are not according
order. to (of ook slechts not to) order.
Tegenstreven, niet willen To object R. io [ing).
dat —,tegen inbrengen,
er iets tegen hebben.
Hij wil het geld niet aannemen. ïle objects to receiving (oS ta-
king) the money.
239.
Welk pennemes is dit? — Het is bet mijne; dat is juist
{the very thing) ^ wat ik gezocht heb, — Daar komt de Heer
m, — Dat doel mij genoegen, dien {he is the very man)
moet {to want) ik juist spreken. — Hier breng ik u een Engelsch