Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
Vooraf; eerst. (Bijw.). Previously, first.
Een vroeger engagement (ver- A previous engagement.
binding).
Uw vorige brief. Your previous letter.
Volgend, later. Subsequent, latter.
Vervolgens, daarna. (Bijw.). Subsequently, afterwards.
Uwe latere opgave wijkt zeer Your subsequent statement dif-
van de yroegere af. fers much (of widely) from
the previous {former) one.
Afwijken van —, verschil-(To be different from.
ien van, anders zijn dan. ( To differ R. from.
Hel doel, oogmerk; mikpunt. The aim, the object, the end.
Op iets of iemand mikken, To aim R. at something or
aanleggen, doelen. somebody.
Wien moet dat gelden? At whom are you aiming'!
Moet dat ook mij gelden? Are you perhaps aiming at me'
Hij mikte op zijne tegenpartij He aimed (of took aim) at his
en schoot toen in de lucht. adversary and then fired into
the air.
Mikken (met het geweer). To take aim.
Langzaam, met overleg, be» Deliberate. [Adv. —ly.)
dachtzaam.
Hij mikte lang op hem en schoot He took deliberate aim at him
hem op de plaats dood. and shot him [dead) on the
spot, of killed him [dead) on
^ the spot.
Dooden, ombrengen, ver- To kill R.
moorden.
Aanmerking B. Dead, dood na .ihot (van to shoot) en na
killed is een pleonasme: echter wordt het er somtijds bij-
gevoegd om meer nadruk aan den zin te yeveii.
Vuren, afschieten. To fire R.
Een geweer afschieten. To fire a gun.
Het geweer, de buks. The gun, the rifle.