Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
Ik zag, dat hij iets in den zak I perceived him put something
stak. in his pocket.
Hy zegt, dat hij niet bemerkt had, He says he did not perceive me
dat ik hem een wenk gaf. give him a hint.
De wenk, de vingerwijzing. The hint.
( To allude R. (to).
Zinspelen op, doelen op. To hint R. (at).
To insinuate R.
Waarop zinspeelt hij? At what is he hinting [what is he
hinting al)? — alluding to?
Ik gaf u een wenk. I gave you a hint.
Ik handelde naar de wenken, I acted according to the hints
die gij mij gaaft. you gave me.
Wear hetgeen uw broeder zegt. According to what your
brother says.
Al naardat het is. According as it is. ,
Kaar, overeenkomstig de om- According to circumstances.
standigheden.
Alzoo, dus. difn ten gevolge. Accordingly.
k According to., voor een zelfst.
Naar, volgens, overeenkomstig.! naamw. of vooniaamw,
J According as, voor een wc rkw.
Ik schreef alzoo aan mijn Accordingly, I wrote to my
vriend. friend.
Gevolgelijk, bijgevolg. Consequently; so.
Bijgevolg hebt gij ongelijk. Consequently, you are wrong.
Het hangt er van af, of hij It depends upon, whether he
handelt volgens zijne belofte. acts according to his frromise
(of as he promised).
Heeft hij iets om van te leven?
Wat heeft hij? W'aarvan leeft hij?
Has he anything to depend upon?
Ik maakte er staat op (verliet I depended (of lelied) upon
mij er op), dat gij vooraf your speaking to him.
met hem spreken zoudt. previously.
Eer, voor, Previous to — (Adv.). Het vol-
gende werkw. als tegenw.
deelwoord.
Vorig, voorgaande, vroeger. Previous, former.
(Bijv. naamw.).