Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ik heb hem evenwel (desniet-
temin) zijn geld betaald.
Schrijft hij niets over bet ka'
27
Aamierking A. Notwilhstandincj voor niettegenstaande
staat aan het begin van een zin.
Notwithstanding en nevertheless voor evenwel, des-
niettemin staan in de samengestelde tijden achter het
hulpwerkwoord of aan het einde van den zin.
/ have, nevertheless [notwith-
standing), paid him his mo-
ney.
I have paid him his money ne-
vertheless [notwithstanding).
Does he not write (of say) any-
toen? thing respecting (of con-
* cerning) the cotton?
Wat zegt zij van mij? What does she say concer-
ning (of about) me?
Aangaan, betreffen. j ^
" ' ( 10 concern n.
Dat betreft u. Thai concerns you.
Hoe kan dat mijn broeder aan- How can that concern [oi affect)
gaan (betrefl'en)? my brother?
Treffen, aandoen, bewe To affect R.
gen, roeren,(op bet gemoed
werken).
Een roerend tooneel. An affecting scene.
Hij werd er zeer door aangedaan. lie was much affected by it.
Aanraken, aan vatten, aan- To touch JS..
grijpen, bevoelen.
Hakende, betreffende. Touching.
Gevoelig, lichtgeraakt, kribbig. Touchy.
Bewegen, zich bewegen, To move R.
in beweging brengen.
Men moet niet alles aanraken. You must not touch everything.
Het beweegt zich zoo langzaam, It moves so slowly as scarcely
dat men het nauwelijks Le- to be perceived.
merkt.