Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
(iij zijt juist de man, dien ik You are the very man / am
zoek. looking for.
Ik zal nog heden vertrekken. I shall leave this very day.
Dien moet ik juist spreken. He is the very man / want
to speak to.
Dat is juist de kleur, waar- That is the very colour I have
naar ik zoo lang verlangd heb. been wishing for so tong.
Juist de, het —. The very —.
Nog heden. Nog heden This very day. This very
avond. evening.
Wat aangaat, wat betreft. As to —. As for —.
Wat mijn jongsten zoon betreft, As to (of as for) my youngest
aanbelangt, aangaat. son.
Wat mij, hem, haar betreft. As for (of as to) me- him- her.
W^at de boeken betreft, die kunt As for {as to) the books you
gij nog houden. may keep them a little longer.
Wat mij en mijne zusters be- As to {as for) myself and my
treft, wij zullen desniettemin sisters, we shall go never-
gaan. theless.
Wat? niettcgenslaanije alles wat What? notwithstanding all {that)
gij van de lieden hoort? you hcar^of the people?
Niettegenstaande. Notwithstanding
Desniettemin, evenwel. Nevertheless.
Niettegenstaande al mijne ver- Notwithstanding all my admo-
maningenishijgisteren(toch) nitions, he did^not stay at
niet tehuis gebleven. home yesterday.
Niettegenstaande al de moeite, Notwithstanding all the pains
die ik mij gaf. I take.
( / think he will come nohvith-
Ik denk, dat hij evenwel 1 standing.
komt. 1/ think he will come neverthe-
( less.
I Men heeft in de conversatietaal en den gemeenzamcn stijl voor
desniettemin en voor niettegenstaande ook for all; niette-
genstaande hij zooveel belooft, (or all he promises so much;
niettegenstaande gij het ook zegt, for all you say so.