Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
206. Those, who rejoice al the good done
Diegenen, die zich verheugen over hel goede gedaan
to others, are nearhj as beneficent as those who
aan anderen, zijn bijna zoo vvehladig als die, welke
actually confer the good.
werkelijk schenken (verleenen) hel goede.
207. Until IPC can give a proper direction to
Tot wij kunnen geven eene behoorlijke richting aan
our passions, we have little chance of con-
onze harlstochlen wij hebben weinig hoop le be-
Irolling the evils of Ufc^
heerschen de ongemakken (hcl kwaad) van het leven.
/ believe that it is from our ignorance ' that our conten"
tions 2 flow we debate * with strife ^ and with wrath S
with bickering ^ and with hatred bat of the thing deba-
ted upon we remain in fhe profonndest ® ignorance. Like
the labourers <?/''* Babel, while we endeavour in
vain ' ® to express ' ^ our meaning ' ^ lo each olher^ the fa'
brie by which, for a common '' end we would have
'iscendvd to heaven from the ills of earth, remains for ever
unadvanced ^ ^ and incompleted^. Lei us hope that know-
ledge?^ is the universal-^ language which shall re-unite ^^
us. As, in their sublimeallegory ^^^ the Romans signi-
fied^^ thai only through virtue we arrive at honour, so
let us believe^ that only through knowledge can ive
arrivje at virtue. . ,, ,
{E, L. Bulwer, The Disowned.)
1 onwetendheid. 2 twist, strijd. 5 voortvloeien. 4 strij-
den. met woorden. 5 twist, ijver. G toorn 7 twist, kwaad
bloed. 8 haat. 9 diepste. 10 werklieden, arbeiders. 11 tc.
12 pogen, iracblen. 13 tevergeefs. 14 uitdrukken. 15 mee-
ning, gevoflen. 16 hel gebouw, het werk. 17 algemeen.
18 doel. 19 zonder voortgang, vordering. 20 onvoltooid.
21 wetenschap, kennis. 22 algemeen, alles onjvaiiend. 23 wc-
dervereenigen. 24 verheven. 25 allegorie, beeldspraak, zin-
nebeeldige voorstelling. 26 aanduiden.
Juist op dil oogenblik is Just tins very moment^ he ia
hij aangekomen. arrived,
IV 2