Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
negen uur le huis. — Gisteren heb ik den geheelen dag ge-
werkt. — Ik ook. — Mijne dochter is juist begonnen Itali-
aansch te leeren. — De mijne ook. — Ik ben zeer slaperig
(slee/nj). — Ik ook, — Dit patroon is zeer fraai. — En dit
ook. — Uw broeder is om twaalf uur te huis gekomen, en
dat hadt gij ook moeten doen. — Mijne zuster schrijft heden
aan hare nicht en dat moest gij ook doen. — Gij moet da-
delijk terugkomen, of ik ga zonder u. — Zeg hem, dat
ik hier ben, anders gelooft hij, dal ik weggegaan ben. —
Berg dat hoek weg, anders wordt het vuil. — Gij moet u
haasten, of gij komt te laat.
TWEE EN ZESTIGSTE SIXTY-SECOND
LES. LESSON.
202. If you would nol have affliction visit you
Indien gij wildet niet hebben droefheid bezoeken u
twice listen al once to what it teaches.
tweemaal, luister dadelijk naar hetgeen zij leèrl.
203. Vicious as the times may be, still
Hoe bedi'iven (als) de tijden mogen zijn, echter (hel)
vice is thought contemptible.
kwaad wordt gehouden (voor) verachtelijk.
204. Change your opinion as often at you please,
Verander uwe meening zoo dikwijls, als gij wilt,
so that by every change you come
zoodat (als slechts) door iedere verandering gij komt
nearer the truth.
nader de waarheid.
205. Attempt with prudence, pursue
Beproef (onderneem) met voorzichtigheid, vervolg
with hope, and wait with patience.
met hoop, en wacht met geduld.