Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
morgen ochtend regen zullen hebben. — Waarom staat gij
zoo Iaat op? Willem is iederen morgen een half uur voor u
beneden. — De bediende wekt mij nooit, als hij de anderen
wekt. — Ik zal hem zeggen, dat hij u om half zes moet
wekken {lnünitive)\ van nu af aan moet g'ij om kwart na
zessen aangekleed zijn, of gij krijgt geen ontbijt,
236.
Zal uwe schoon7iister bij ons komen, als wij haar uitnoo-
digen {io ask R)? — Gij kunt baar vragen; maar ik kan u
vooruit zeggen, dat zij heden avond niet uitgaat, want zij
verwacht baar broeder en hare schoonzuster. — Ik hoor, (dat)
gij gaat trouwen, mijn lieve vriend; mag ik u feliciteeren? —
Ik kan niet zeggen, dat ik niet zal trouwen, want ik heb er
zelfs nog niet aan gedacht; het is [Future) nog tijds genoeg
[plenty of tijne)^ als wij {to) over een paas jaar daarvan spre-
ken ; met het feliciteeren is het dus nog iets {rather) te vroeg
[premature), — Ik kan u zeggen, dat de geheele stad er van
spreekt; er moet dus wel iels vj(xi aan zijn, ofschoon ik het
niet gelooven \yilde, daar [as) ik mij vleide, dat ik een van
de eersten zijn zou, die het zou vernemen {to hear of—). —
Dat zult gij ook. — Ik heb u wat nieuws {a piece of news)
te vertellen, dal u verbaasd zal doen staan. — Ik weet
(reeds), wat gij zeggen wilt {to be going to —), (dal) uwe
nicht, Mejufvrouw A. zal trouwen met den Heer lï. Gij komt
[to be) te laat met uw nieuws. Uwe zuster is u voorgeko-
men; zij was een half uur geleden hier en heeft ons alles {all
nbout it) verteld.
Een edelman in Londen verlangde van een lombardbouder
(tf pawnbroker)^ dat hij hem duizend pond op de ju\Veelen
zijner vrouw zou voorschieten {to lend)^ waarvoor hij 4000
betaald had. Gij kunt de steenen er uitnemen, en er valsche
voor in de plaats zetten; mijne vrouw [Mylady) zal ze niet
kunnen onderscheiden [to distinguish R.). — Gij komt te laat,
genadige Heer, aniwoordde de man; Mevrouw uwe gemalin
[yovr Lady) is u voorgeweest. Deze steenen zijn valsch [false)\
de diamanten [diamonds) heb ik reeds voor een jaar {twelve-
moTith) van hare Genade gekocht. — Zuil gij morgen ook
naar het concert gaan? — Ik zal mei mijne lante gaan; ik