Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
zO
Het onderscheid.
The differencii =
The dislinciion.
235.
Zuil gij u hier nog lang ophouden? — Hel spijl mij zeer
{to regret exceedingly) dat ik u binnen een paar dagen zal
moeien verlaten. — Gaal gij regelrecht naar huis? — Neen,
ik ga van hier naar Berlijn en van daar eerst naar Leipzig
{Leipsic) en Dresden. Hel zal nog drie zoo niel vier weken
duren {to 6e), voor dat ik te huis kom {to reach R.). —
Reist gij in uw eigen rijtuig? — Neen/ voor dal er spoorwe-
gen in ons land waren, reisde ik in mijn eigen rijluig; nu
echter reis ik of met den spoorwagen of met de post. —
Reist gij gaarne met de stoomboot {steamboat)! — Wanneer
't weer mooi is {the weather is) en het slrooniafwaarls fgaal),
mag ik hel wel {well enough). Van Dresden ga ik lerug naar
Leipzig; van daar naar Maagdenburg, waar ik eenige handels-
vrienden {commercial friends) le bezoeken heb, en van waar
ik waarschijnlijk mijne reis inel de stoomboot naar Hamburg
zal voorlzellen, — Van waar komt het, dal gij altijd zooveel
lijd over hebt om visites le maken? — Ik sta met hel aan-
breken van den dag op, en begin aan mijn werk; zoo heb ik
voor hel ontbijt gewoonlijk zooveel gedaan, dal ik om twaalf
uur of half een mijne morgenvisiles kan maken {to pay), —
Waarom gaat gij niel met de andere jongens wandelen? —
Zij willen mij niel mee laten gaan. — Waarom niet {why nol)l
Wal is er de reden van? Ik wil hel u zeggen. Gij twist
allijd; zijl nooit met datgene tevreden, wat dt^ anderen doen;
vandaar koml hel, dal zij u niel mogen lijden; en zoo
zal hel u uw geheele leven doorgaan, als gij u niet verandert.
Er is niets zonder oorzaak; wie geene vrienden lieeft, verdient
er geene. — Waarom gelooft gij {what makes you —), dat
't weer veranderen zal? — De wind is veranderd; lot giste-
ren was de wind oost, gisteren avond was hij zuid, en nu
is hij west; daaruit besluit ik, dal wij voor heden avond of
2 Difference ligt in of aan de zaak zeh-c; distinction gaat van den
persoon uit; difference kan inwendig of uitwendig, distinction slechts
uitwendig zijn.