Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
Wij ook, So had we. And so had we.
Mijn paard kan over deze sloot My horse eau leap this ditch
springen. of over this ditch.
Het mijne ook, So (of And so) can mine.
Mijns broeders paard ook. So can my brothers.
Hendrik schrijft zeer goed. Henry writes very welL
En Willem ook. And so does IFilli^m.
Gij zijt een gek, You are a fooL
En gij ook. And so are you.
Hij is een groote schurk. He is a great rogue.
En zijn zoon ook. And so is his son.
Verbazen, verwonderen, Ta surprise R.
versteld doen staan,
To astonish R.
Geluk vvenschen.
Gij doet mij verbaasd slaan. You surprise me.
Hij gaal trouwen. He is going to be (of to get)
married.
Zij zullen met elkander trouwen, They are going to be married.
To congratulate R. {upon
of on).
To wish joy (to),
Mag men u geluk vvenschen May one congratulate youl
(felicileeren)?
Ik vvenschu een gelukkig nieuw- / wish you a happy new year.
jaar.
De edelman. De adellijke. The nobleman; noble Lord.
De edelvrnuw. De adellijke. The Lady; noble Lady
Zijne genade; de genadige heer. His Lordship.
Hare genade; de genadige vrouw. Her Ladyship.
Genadige Heer, Mylord, your Lordship,
Genadige vrouw. Mylady, yQur Ladyship
• liet is bij de Engelscijcn geene gewoonte, dat dc man van zijuc-
vrouw of de vrouw van Ii.iar man (boiialve tot zeer vertrouwde vrien-
den), my wife of my kushand zegt; zij worden met den naam genoemd;
^Irs. Brown, Mr. lirown. — ï)ven weinig geiiast is het tol iemand, met
wien men niet verlronweiijk omgaat, yoxir wife of your husbatid te zeg-
gen; zij worden met dc familiennam aangeduid, in den burgerstand zoo-
wel als bij lieden van hoogeron rang.