Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
Ik zie den dag van morgen ƒ look forward with dread fo
met schrik tegemoet. fo-morroiv.
De huivering, schrik. De vrees. Dread, Fear.
Duchten, vreezen. To dread R.; lo fear
Ik huiver, ik heh groote vrees / drmd seeing him.
hem te zien.
De dageraad, het aanbreken of Dawn (zelfst. naamw.)
krieken van den dag.
Aanbraken (van den dag); licht To dawn II. (werkw.).
of dag worden.
Het aanbreken van den dag. Break of day^ ol dny^break.
Before break of day.
Before dawn ; before day-break.
Voor hel aanbreken van den
dag.
Verlengen; verschuiven. To prolong U.
Zijn verblijf verlengen. To prolong one's stay.
To deferK.fdeferred^de
Uitslèllen, verschuiven.
f er ring.
To postpone R.
To put of f.
Ik heb mijn vertrek tol den / have deferred {postponed^ puf
twaalfden dezer maand uit- off ) iny departure until (till)
gesteld. the twelfth of this month.
Imp. en P. past.
Ophouden; iemand af- To put off, puf, putting.
schepen.
Hij heefl mij van dag lot dag fie has puf me off from day
opgehouden. fo day.
Hel is zeer verkeerd van u. It is very wrong of you to puf
dal gij hem met ledige be- him off (of putting him off)
loflen afscheept. with empty promises.
Voortgaan met; voort- To proceed W.., with, on, in.
zetten. To continue R.
Proceed!
To proceed on one^s journey.
Ga voort! (met uwe rede).
Zijne reis voortzetten.
To continue ones journey.