Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
171
font beteekent na, als: postcript, naschrift; lo postpone, na-
stellen, uitstellen.
Praeter beteekent voorbij, boven, als: preternatural,
liovennatuurlijls.
Wrae beteekent voor, als: lo pronede, voorafgaan.
f ro beleekent voor, vooruit, als: lo proceed, vooruitgaan,
voortgaan.
ite beteekent eene herhaling, weder, als: lo return, we-
derkeeren, to reappear, weder verschijnen , zelfst. naamw.:
reappearance, to reassemble, weder verg.ideren; to recall,
wederroepen, terugroepen; to reehange, weder veranderen;
to remarry, hertrouwen.
SSetro beteekent terug, als: retrograde, teruggaande.
Sie beteekent afzonderlijk, zonder, als: lo secrete, ter
zijde leggen, verbergen; secure, zorgeloos, veilig.
jSteA, snbter, beteekent onder, als: submarine, onder
de zee; subterranean, onderaardsch. NB. De b van sub
verandert dikwijls in den volgenden medeklinker: succumb,
suyyesl, suppose, surrogate, hetzelfde geldt van o b.
Super, supra beteekent boven of over, als: to super-
scribe, een opschrift schrijven; supermundane, bovenaardsch.
VratiH beteekent over, als: to transport, overdragen, over--
voeren, verplaatsen. De ns valt soms weg, aU : traject,
overtocht.
C.) gllieksche voorzet-iels in samenstelling.
A duidt eene ontkenning, berooving aan, anonymous,
naamloos; apathy, gevoelloosheid. Voor een klinker wordt
a, an : anarchy, regeeringloosheid.
Amphl beteekent beiile, dubbel, als: amphibious, d\x\ihe\-
levend, tweeslachtig dier; amphitheatre, dubbele theater,
Jkna beteekent herhaling als: anabaptist, wederdooper.
All beteekent tegen, als: antipathy, tegenzin, afkeer. De
i gaat soms verloren: antagonist, tegenstander.
Apo beleekent van, als: apocope, afkapping. Voor een
klinker valt de o weg, dus apagoge voor apoagoge.
Myper beleekent boven, meer dan, als: hypercritical,
over of too critical, al le scherp.