Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
no
b ) lmusschf. voonzetsels in samenstelling.
A, ah, ahs, beleekenl van, weg, als io abstract, aftrekken.
JLa, beteekent tot of aan, als: to adhere, aankleven.
Amh, ambo, beteekent beide, dubbel; ambiguous, dah-
belzinnig.
Ante beteekent voor, als: antecedent, voorgaande.
Clrcum beteekent rond, rondom, als: circumnavigate,
omvaren.
Co, vog, col, eon, com beteekent te zamen, mede,
als: to convoke, samenroepen, to co-operate, medewerken;
to commix, samenmengen; cognate, medeverwant; to collea-
gue, zich samen verbinden; copartner, handelsgenoot, com-
pagnon.
Contra beteekent tegen, als: to contradict, tegenspreken.
Mte beteekent af. neder, als: to deject, nederwerpen.
MH duidt eene afscheiding of deeling aan. als: to distract,
uit elkander trekken; dis verandert de beteekenis van een
woord lot het tegendeel, als: to please, behagen; to displea-
se, mishagen; approbation, goedkeuring; disapprobation,
afkeuring.
JE, ex beteekent uit, als: to egress, uitgaan; to eject uit-
werpen; to exclude, uitsluiten.
tSetra beteekent buitengewoon, uitnemend, als: ex-
traordinary, buitengewoon.
tn,iff, im, il beteekent voor een bij voeglijk naamwoord
hetzelfde als un, ontkenning of beiooving, als: active,
werk'/aam; inactive, werkeloos; prudent, voorzichtig; im-
prudent. onvoorzichtig; literate, geletterd; illiterate, onge-
letterd; mortal, sterfelijk; immortel, onsterfelijk ; immouable,
onbeweegbaar; impossible, onmogelijk; indecent, onfatsoen-
lijk. — Ingratitude, ondankbaarheid. — Voor een werk-
woord heeft het de beteekenis van in, als: to inhabit,
[dwell in) bewonen.
Jïifer beteekent tusschen, als: to intervene, tusschenkomen.
Intra, intro beteekent in, binnen, als: to introduce,
iiileiileii.
Ob beteekent wederstand, als: obstacle, hinderpaal.
I'er beteekent door, door en door, als: perfect, volmaakt;
to perf irale, doorboren.