Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
169
afoot, ashore = on foot, on shore. Het is hetzelfde
woordje als het a voor een tegenwoordig deelwoord, b. v.:
to go a hunting, enz.
Ue beteekent hetzelfde als in het Nederlandsch, als : to bestir,
bewegen; to bespeak, bespreken. Ook drukt het even als
in het Nederlandsch het nevendenkbeeld van eene uitbrei-
ding der handeling over het geheele voorwerp uit; to be-
smear, besmeren; to bedeck, bedekken, bekleeden, optooien;
to bespatter, bespatten.
Wor beteekent ver, als: to ijrf, bieden; to forbid, verbieden;
to seek, zoeken; to forsake, verlaten, verzaken.
Wore beteekent voor, als: to see, zien; to foresee, voor-
(uit)zien.
BMia, beteekent dwaling, mis, als: to apprehend, verslBiBn,
to misapprehend, misverstaan; to interpret, uitleggen; to
misinterpret, verkeerd uitleggen.
JVoM heeft eene ontkennende beteekenis, niet, on, als: Non-
age, minderjarigheid; noncompliance, weigering; nonsense,
onzin; nonresistance, blinde gehoorzaamheid.
Over beteekent meerderheid, over, als: to come, komen,
to overcome, overwinnen; — ook overdrijving, als: hasty,
haastig, averhasty, te haastig.
Out beteekent overmaat of meerderheid, over, als: to do,
doen; to outdo, overtreffen; to run, loopen; to outrun,
voorbijloopen.
MJn beteekent voor een bijvoeglijk naamwoord of bijwoord
ontkenning of berooving, on, als: worthy, waardig; unwor-
thy, onwaardig; wnaé/e, onbekwaam;unaccouMtoéfe, onverklaar-
baar; unadulterated, onvervalscht, rein; unauthorised, on-
bevoegd; unéecojntny, ongepast, onwelvoeglijk; unblushing,
schaamteloos; uneasy, angstig, onrustig; unharmed, ongedeerd;
uninstructed, niet onderricht; unpleasant', onaangenaam;
unlocked, ongesloten, open. Voor een werkwoord ver-
nietigt het de kracht van de handeling door het werkwoord
uitgedrukt, als: to say, zeggen; to unsay (het gezegde)
herroepen; to bridle, toomen; to unbridle, onttoomen; to
undeceive, beter onderrichten, uit den droom helpen; to
unfold, ontvouwen; to unlearn, verleeren; to unload, ontla-
den; to unnerve, ontzenuwen,