Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
HP
mmm.

15
Herwaarts,
waarls.
derwaarts, wer- IlUlicr; ifiHher; whiiher.
Aanmerking IS* IJilhei\ l/iilher en whilhir ziju, streng geno-
men, de eigenlijke bijwoorden van beweging; zij worden in
de conversatietaal nooit en in het schrijven zeer zelden meer
i'ebruikt. Here, there en where dienen thans om de rust
O '
en de richting, den Iloogduitscln-n datief en accusatief,
aan te duiden. Voor hel meer nauwkeurige come hither,
kom hierheen; (jo thither^ ga daarheen; whilhen are
you yoinyl VVaar gaal gij heen? zegt men nu: eome
here^ yo there., where are you yoiny? Hither in verbinding
met to is zeer gebruikelijk (hitherto, till this time^ tot
hiertoe, tot dus verre); met most is niet zoo gebrui-
kelijk: the hithennost (ailjectief), wal liet naast bij den
spreker is.
Eertijds, weleer. Heretofore; formerly.
Vooraf, vooruit, van te voron. Beforehand.
Ik zeg het u echter vooruit, Bat^ l teil you beforehand hi
hij doet het niet.
Hij kwam mij voor.
will not do it^
He was he forehand with me.
Iemand voorkomen.' To he beforehand {with
a person)
Et;n voorsmaak hebben, To anticipafe R.
vooraf ijenieten, ver-
ö i
wachten.
Ik verbeug mij er reeds voor-[
uit over.
Ik beloof mij er veel genoe-]
gen van.
Tegemoet zien.
yreat pleas nn-
Ik zie den dag van
met blijdschap tegemoet
morgen
anticipate
f rom it.
promise myself yreat plea^
sure from it.
To look R. forward to.
i look forward with pleasure
to to-morrow,
I shall be ylad when, to-morrow
comes.
Ik zie zijn terugkeer met blijd- / look forward wilh pleasure
schap tegemoet. to his return.