Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
167
Feasible, doenlijk, mogelijk; legible, leesbaar; forcible,
krachtdadig, gedwongen, machtig; tangible, voelbaar; in-
vincible, onoverwinnelijk; fusible, smeltbaar.
Cide heeft in samenstellingen de beleekenis van het woord
moord :
Suicide, zelfmoord; fratricide, broedermoord; regicide,
koningsmoord; paricide, vadermoord, enz.
5 JEtl de uitgang van het verleden deelwoord vormt bijvoeg-
lijke naamwoorden, als :
Crooked', krom, scheef; aged, oud; learned, geleerd;
ragged, in gescheurde kleeren, verscheurd; wretched, ellendig;
rugged, ruw, oneüen; cursed, vervloekt; blessed, gezegend.
JPwl komt in beleekenis overeen met het Nederlandsche ig,
zaam, vol.
Graceful, bevallig; peaceful, vreedzaam; beautiful, vol
schoonheid, zeer schoon; blissful, zalig, gelukkig; baneful,
vergiftig, verderfelijk; careful, zorgvuldig, voorzichtig;
healthful, gezond makend, heilzaam; respectful, eerbiedig;
vol eerbied; revengeful, wraakzuchtig.
Ijjf beantwoordt aan het Nederlandsche lijk (van like, gelijk)-:
Manly, mannelijk; womanly, vrouwelijk; brotherly, broe-
derlijk; purposely, opzettelijk; sisterly, zusterlijk; heavenly,
hemelsch; worldly, wereldlijk; kingly, koninklijk; princely,
vorstelijk; orderly, ordelijk, gevoeglijk, gepast.
JLeg» is bet Nederlandsche loos zonder:
Childless, kinderloos; penniless, geldeloos, arm; endless,
eindeloos; hopeless, hopeloos; friendless, vriendeloos, zon-
der vrienden; harmiess, onschuldig; guillless, schuldeloos;
peerless, zonder gelijken, eenig; fruitless, vruchteloos; use-
less, nutteloos; luckless, zonder geluk, ongelukkig.
Msh duidt overeenkomst aan en beleekent hetzelfde als het
Nederlandsche lijk, ach tig.
Childish, kinderlijk, kinderachtig; foolish, dwaas, zot, als
een —; brutish, dierlijk; bluish, blauwachtig; yellowish,
geelachtig; reddish, roodachtig, coldish, kouwelijk; warmish,
» iets warm; waspish, bits, knorrig, oploopend.
1 Jlen moet opmerken, dal de e bij de deelwoorden niet gehoord
wordt, tenzij er eene d of t voorafgaat; bij de bijvoeglijke naamwoorden
moet zij duidelijk worden uitgesproken.