Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
161
19) Bijwoorden van tijd, time.
a. Past, verleden.
Already, reeds, bereids.
Formehj, voormaals.
I/ilherlo, tol nu toe, lot dus ver.
Before, erenow, vroeger, voor-
heen, weleer.
B. Present, tegenwoordig.
Ileretofore, voorheen, voor de-
zen.
Lately, sedert korl, onlangs.
Yesterday, gisieren.
Now, nu, thans.
To-day, heden, van daag.
Nowadays, heden ten dage,
thans.
At ■present, tegenwoordig, thans
(niet -te verwarren met pre-
sently; zie onder c.).
c. Future, toekomend.
Anon, aanstonds, dadelijk.
Immediately,
Instantly,
Directly,
Presently,
Hereafter, voortaan, van nu af.
aanstonds, dade-
lijk, oogenblik-
kelijk.
Speedily,) gezwind, spoe
Quickly, 5 dig.
Erelong, eerlang, binnen kort.
Afterwards, naderhand, daarna.
iT^nd
Hence (enkel in verband met andere woorden), als :
A week hence, binnen eene week, henceforl, henceforward, in
bet vervolg.
To-morrow, morgen, van hier: the day after to-morrow,'
20) Bijwoorden voor het grenzenlooze, unlimited.
Always, altijd, steeds.
Eternally, eeuwig.
Continually, bij voortduring.
Infinitely, oneindig.
Ever, ooit, altijd.
Perpetually, bestendig.
Incessantly, onophoudelijk, zon-
der ophouden.
21) Bijwoorden ter beperking van den lijd, limitalion of time.
Since, sedert, sinds.
Thenceforth, thence forwards,
van dien lijd af, voorlaan.
' Dy and by moei niel verward worden met by the by, ter loops,
in liet vooibijgaan gezegd.
c The othcr day beleekent niel des anderen daags, maar ecn
dag of wal geleden.