Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
159
4-) Bijwoorden van ontkenning, negation.
l\ag, 3 no^ neen.
Dlot, niet.
Nowise,
Noways,
geenszins, in geenen
deele,
5) Bijwoorden van verklaring, explanation.
Namely, namelijk. ( Fiz, namelijk.
Fiz is eene samentrekking van het Latijnsche videlicet, namelyk.
6) Bijwoorden van scheiding, separation.
Apart, separately, asunder, van een, afzonderlijk.
7) Bijwoorden van verbinding, conjunction.
Together, samen, te zamen.
Generally, over het algemeen.
Vniver.sally, algemeen, over het
geheel genomen.
Altogether, geheel en al.
8) Bijwoorden van aanwijzing, indicatian.
Lo (eeoe verkorting van de gebiedende wijs van hel werkw.
to look), zie daar! — eigenlijk een lusscbenwerpsel,
9) Bijwoorden, die een vraag, interrogation, aanduiden.
When, wanneer.
How, hoe.
Why, waarom.
Wherefore, weshalve, lot wat
einde.
Why als lusscbenwerpsel beleekent: welnu! wel!
10) Bijwoorden van meerderheid, excess or pre-eminence.
Very, * zeer.
Exceedingly, ten uiterste, in
den hoogslen graad.
Too, le, al le.
More, meer.
Better, beter.
Worse, slechter, erger.
Best, best.
Worst, slechtst, ergst.
3 Aay wordt ook op dezelfde wijze als »ja zelfs" in het Nederlandsch
gebruikt; b. v.: This horse is fine, nay even finer than yours. Dil paard
is even schoon, ja zelfs schooner dan het uwe.
i* Very kan nooit zonder een ander woord ter bepaling bij een werk-
woord gebruikt worden, zooals in het Nederlandsch; b. v. hij werd zeer
gpprpzen, he was very much praised; zij beminde hem" zeer, she loved
hm very much.