Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
Hoe (van waar) wist gij, dal How did you know that my son
mijn zoon morgen komt? would be here to-morrow?
Hij wilde mij schrijven, wan- He intended to write to me in
neer hij niet kwam, en ik case he should not come; I
heb geen brief van hem; have 7io letter; hence (Ihi-nac
daaruit besluit ik, dat oi whence) 1 conclude he
hij spoedig zelf komt. will soon be here hinisel/.
Hier van daan, van hier Hence (from hence).
(weg).
Daar van daan, van daar Thence {from thence).
(weg).
Van waar, waarvan daan. Whence {from whence).
-Aanmerking A. De bijwoorden van plaats en van tijd, hence,
thence en whence drukken eene scheiding uil, en bevattei.
alzoo het voorzetsel from in zich; echter vindt men from
er somtijds voorgeplaatst, ofschoon allijd overtollig en ge-
brekkig. Walker en andere lexicografen hielden het voor
een barbarismus._
Deze drie bijwoorden worden ook als conclusieve (gevnig-
trekkende) voegwoorden gebruikt en beteekenen dan hetzelfde
als: from this cause, from this reason, uit deze oorzaak,
reden.
Hieruit besluit ik t-. Waaruit Hence, thence of whence I con-
ik besluit of opmaak—. Des- elude of suppose.
wegens vermoed ik —. ,
Voort, af, uit. Forth (bijw.).
Van nu af, voortaan. Henceforth; hence forward.
Van dien tijd af (toekoiuslig Thenceforth; thence forward.
of verleden).
Over eene week; over een jaar; A week hence; a year hence;
over eene maand. Na ver- a month hence.
loop van enz.
liinnen kort, binnen weinig Not many days hence.
dagen.
Daarover willen wij over een We will talk about that two or
paar jaar spreken. three years hence.