Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
157
wel .... als ook, niet alleen
.... maar ook.
liul, maar, doch, dan.
Either .... or, of ....of.
Even, zelfs.
Else, anders.
For, want.
However, echter, intusschen.
//, indien, zon,
Lest, opdat niel.
Likewise, insgelijks.
Moreover, daarenboven.
D/evertheless, desniettemin, ech-
ter.
Since, naardien, dewijl.
So, zoo.
Than, dan.
That, dat, opdat.
Then, dan.
Therefore, daarom, dierhalve.
Though, schoon, ofschoon, hoe-
wel, alhoewel, zoo ook.
Unless, indien, tenzij.
IVhen, wanneer, toen.
Where as, terwijl, daarente-
gen.
Wherefore, waarom, weshal-
ve.
Whether, of.
Yet, echter.
TABEL DER VOORNAAMSTE VOORZETSELS.
About, om, door.
Above, boven.
According to, volgens.
Across, (dwars)door, over.
A fore, voor.
After, na, naar.
Against, legen.
Along, langs.
Amid, amidst, midden in.
Among, amongst, onder.
Anent [a Scotticism), betref-
fende.
Around, om, rondom.
Al, te, tot, bij, in.
Athwart, dwars over.
Before, voor.
Behind, achter.
Below, beneden, onder.
ISeneath, beneden, onder.
Beside, naast.
Besides, behalve.
SS!
Beyond, aan gene zijde, over.
Bg, door, bij.
Concerning, aangaande.
üown, af.
During, gedurende.
Except, excepting, behalve. J
For, voor, wegens.
From, van, uit.
In, in.
Instead of (in lieu of, in place
of), in plaats van.
Into, in.
Near, nigh, bij, nabij.
Next, naast, dicht bij.
Notwithstanding, niettegen-
staande.
Off, van, weg; op de hoogte van.
On,
Vpln, "P-