Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
156
To charge, belasten met, le
last leggen, aanklagen.
To close (o bargain), het eens
worden met.
To coincide, overeenstemmen
met.
To commune, raadplegen met.
To compare, vergelijken met.
To'comply, schikken naar,
toegeven.
To condole, condoleeren, troos-
ten over, met.
To confer, onderhandelen, con
fereeren met.
To confront, tegenover elkander
stellen.
To contrast, afsteken bij.
To cope, wedijveren met.
To cover, bedekken met.
To deal, handel drijven (zaken
doen) met; behandelen.
To die, sterven van, besterven.
To disagree, niet ov^ereenstem-
men met.
To divert, vermaken m e t, d o o r.
To echo, weerklinken van.
To fatten, vet maken, mesten
met.
To find fault, berispen.
to fit, voorzien van.
To foam (with rage), schuim-
bekken van.
To furnish, voorzien van, le-
veren.
To identify, gelijk maken met.
To incorporate, inlijven bij.
To meet, aantreffen, vinden.
To palpitate, beven, kloppen
van.
To part, afschafTen.
To present, een geschenk geven.
To proceed, voortgaan met,
voortzetten.
To reproach, verwijten.
To ring, weerklinken, weergal-
men van.
To shiver, beven, sidileren van.
To starve, omkomen van (kou-
de, gebrek).
To stocic,) voorzien van.
To store, verzorgen met.
To supply, voorzien van, met;
leveren.
To swarm, wemelen van.
To tax, te last leggen, beschul-
digen.
To teem, geheel vol zijn van.
To totter, waggelen van (ou-
derdom).
To tremble, beven uit (vrees).
To trust, toevertrouwen.
To wrestle, worstelen met,
strijden tegen.
TABEL DER VOORNAAMSTE VOEGWOORDEN.
And, en.
Also, ook.
Albêit,
Although,
schoon, hoewel,
ofschoon, alhoewel.
As, daar, dewijl, als.
Because, dewijl, omdat.
Besides, daarenboven.
Both,...and, en....en, zoo.