Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
1S2
To eoiint, rekenen op.
To dehale, spreken over, be-
discnssiëeren.
To deeide, beslissen over, be-
sluiten.
To deliberaie, beraadslagen
over, delibereeren.
To depend (upon), afhangen
van; aankomen op; zich
verlaten op.
To devolve, afdalen, overgaan
op.
To dinc, dineeren met (b. v.
ham).
To discour.se, spreken over.
To date, verzot zijn op.
To dwctl, stil blijven staan bij
(een onderwerp).
To encroacli, inbreuk maken
op, ingrijpen in.
To erilarye, uitweiden over.
To eniail, op den hals halen,
brengen over.
To expatiale, uitweiden over.
To expend, ten koste leggen
aan.
To fall, vallen op.
To fawn, kruipen voor, laag
vleien, pluimstrijken.
To fecd, zich voeden met.
To fix, vestigen op, te laste
leggen, toeschrijven.
To fovnd, gronden op {to be
founded on, berusten o p).
To frown, trotsch neerzien op,
norsche blikken werpen op.
To (jain, winnen, verdienen
op, inhalen.
To harp, altijd over hetzelfde
onderwerp spreken, zaniken.
To have pity of compassion,
medelijden hebben met.
To impose, bedriegen, mislei-
den, opleggen.
To inculcate, inprenten, in-
scherpen.
To inflict, aanbrengen, toebren-
gen (van kwaad)
Tu infringe, inbn'uk maken o p.
To ingraft, gronden op, sta-
pelen op.
To innovate, nieuwigheden ma-
ken, invoeren in.
To insist, aandringen op.
To intrench, inbreuk maken
op, aanranden.
To intrude, opdringen , lastig
vallen met.
To live, leven van.
Tolook, medeaanzien, toeschou-
wen.
To meditate, nadenken over.
To muse, peinzen over, op.
To play {an instr.), spelen op
(een instrument).
To play {words), woordspelin-
gen maken.
To press, aandringen bij.
To presume, zich laten voor-
slaan op.
To prevail, bewegen, overhalen,
To prey, kwellen, knagen,
jacht maken, azen op.
To pride one's self, zich be-
roemen, verhoovaardigen op.
To reckon, rekenen, zich ver-
laten op.
To refine, verGjnen, beschaven.
To reflect, nadenken over.
To rely, zich verlaten op.