Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
151
To be disappointed [of a thing),
iets niet krijgen en daardoor
teleurgesteld zijn.
To becomf, worden van.
To bereave, berooven van.
To beware, zich hoeden voor.
To boast, zich beroemen, dat.
To brag, pochen op, pralen
m e t.
To buy, koopen van.
To cheat, bedriegen, op be-
driegelijke wijze onthouden
To complain, k lagen va n, o v e r.
To compound, samenstellen
uit.
To consider, overleggen.
To consist, beslaan uit.
To convict, overtuigen van.
To cure, genezen van
To defraud, tekorldoen, op-
lichten.
To deprive, berooven van.
To despair, wanhopen aan.
To die, sterven van, aan
(eene ziekte).
To disappoint, teleurstellen.
To disapprove, afkeuren, laken.
To dispose, beschikken over,
verkoopen.
To divest, onttrekken aan, uil
(den geest) zetten.
To doubt, twijfelen aan.
To dream, droomen van.
To free, bevrijden Van.
To hear, hooren van, over.
To judge, oordeelen o v e r, n a a r.
To learn, leeren van, verne-
men uil.
To make, maken van, uil.
To partake, deelnemen aan.
To possess one's self, bezit ne-
men van.
To remind, herinneren aan.
7*0 rc/)e?i<,berouw hebben O ver. ^
To request, verzoeken o m, vei'-
langen van.
To require, eischen, verlangen
van.
To rid, losmaken, afmaken,
ontdoen van.
To rob, berooven.
To speak, spreken van.
To strip, onlkleeden; berooven.
To talk, spreken van.
To taste, smaken naar.
To think, denken aan.
To treat, handelen over (in-
houd).
To wish joy, gelukwenschen
met.
Het voorzetsel on eischen:
To alight, afstappen aan.
To attend, begeleiden; bedienen.
To bestow, schenken, geven.
To bet, wedden o p.
To border, grenzen aan.
To breakfast, ontbijten mei.
To build, bouwen op (ook
figuurlijk).
To call, bezoeken, toeroepen,
aanmoedigen.
To have compassion (zie: have).
To confer, overdragen; bewij.
zen (eer); onderbandelen.
Toconyraiu/a^e,geluk wenschen
met.
To converse, zich onderhouden