Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
149
To distinguish, onderscheiden
van.
To divert, afbrengen, afleiden
va n.
To divorce, scheiden van.
To eject, verdrijven uit.
To elope, weglonpen van.
To em.anate, voortkomen, voort-
vloeien van.
To emancipate, vrijmaken van.
To emerge, voor den dag, aan
bet licht komen nit.
To estrange, ontvreemden.
To exact, eischen, afeischen,
vorderen van.
To exclude, uitsluiten.
To exculpate^ vrijspreken van.
To excuse., ontheffen, veront-
schuldigen, verschoonen van.
To expel, verdrijven uit.
To extort, afpersen van.
To extract, trekken, halen uit,
afschrijven van.
To extricate, trekken, redden
uit.
To flinch, terugdeinzen voor,
vvijken van.
To follow, volgen u i t.
To free, bevrijden van.
To hear, hooren van.
To hide, verbergen voor.
To hinder, verhinderen te.
To infer, afleiden van, be-
grijpen uil.
To issue, voortspruiten uit,
komen van.
To judge, oordeelen naar; be-
sluiten uit.
To learn, hooren van; verne-
men door.
To part, scheiden van.
To preclude, uitsluiten.
To preserve, bewaren voor.
To prevent, verhinderen te,
terughouden van.
To reclaim, terugbrengen van
(kwaad).
To recover, genezen van, her-
stellen uit.
To redeem, verlossen, zich be-
vrijden van.
To refrain, zich onthouden
van.
To relieve, bevrijden van.
To rescue, redden uit; los-
maken, bevrijden van.
To restrain, terughouden van.
To resulty ontslaan, voortsprui-
ten u i I.
Tore/w,zich terugtrekken uit.
To rouse, wekken uit.
To save, bewaren voor.
To screen, beschermen tegen,
voor.
To seclude, zich afzonderen,
terugtrekken van.
To shrinti, terugtrekken, wij-
ken voor.
To spring, ontspringen uil.
To start, opschrikken uit.
To stray, afdwalen van,
To strip, aftrekken van.
To translate, vertalen uit.
To vanish, verdwijnen van,
To withdraw, zich terugtrek-
ken uil.
To wrench, loswringen, wrin-
gen u i l,
To wrest, afknevelen, ontwrin-
gen.