Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
148
To seek, zoeken.
To send, zenden om, naar;
laten halen.
To slay, wachten op.
To strive, streven, trachten;
dingen naar.
To sue, smeeken om.
To tarry, wachten op.
To thirst, dorsten naar.
To upbraid, hestrafifen, bekij-
ven wegens.
To wait, wachten op.
To wish, wenschen, dat.
To yearn, sterk verlangen n a a r.
Het voorzetsel from eischen:
To abscond, zich uit de voeten
maken voor, ontloopen.-
To absent, zich verwijderen,
wegblijven van, verlaten.
To abstain, zich onthouden van.
To absolve, vrijspreken van.
To accrue, groeien, voortko-
men uit.
To alienate, vervreemden van.
To alight, afstijgen van, stap-
pen uit.
To arise, ontstaan uit.
To avert, verbannen uit, af-
wenden van.
To awake, ontwaken uit.
To borrow (ook of), leenen
van, borgen van.
To burst, barsten van, zich
losrukken van.
To cease, uitscheiden van.
To change, veranderen, ver-
wisselen van.
To conceal, verbergen voor.
To conclude, besluiten uit.
To copy, afschrijven van; na-
bootsen.
To dart, vliegen, schieten,
snellen uit.
To date, dagteekenen van.
To debar, verhinderen, belet-
ten, ontzeggen.
To deduce, afleiden van.
To deduct, aftrekken van.
To verdedigen tegen,
voor.
To deliver, bevrijden van.
To demand, vorderen, eischen
van.
To depart, afwijken van.
To derive, afleiden, afkomen
van.
To derogate, afnemen, aftrek-
ken van, benadeelen.
To descent, afstammen van.
To desist, aflaten van, laten
varen.
To detach, losmaken van.
To deler, afschrikken van.
To deviate, afwijken van.
To differ, zich onderscheiden
van; niet overeenstemmen
met.
To digress, afwijken van.
To discourage, afschrikken van,
ontmoedigen.
To disengage, aftrekken, los-
maken van.
To dislodge, verdrijven uit,
van zich afzetten.
To dissent, van eene andere
meening zijn.
To dissuade, afraden; afraden
van.