Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
1 ï
the real ofies we have each to encounter
de werkelijke, welke wij hebben ieder Ie ontmoelen
in the course of our lives.
ill dv.n loop van onze levens.
201. // you be poor^ do not seem poor, if
Als gij (mochl) zijn arm, doe niet scbijnen arm, indien
1J0U would avoid insn!t as vwU as sufferimj.
gij wildel vermijden beleediging zoowel als lijden.
Pride, according to the doctrine ' of some^ is the univer-
sal 2 passion» There are others who consider it as the
foifde ^ of great minds; and others again ^ who will have it to
be the very foundation of greatness; but to real greatness^ which
is the union of a good heart with a good head^ it is almost
diamefrically opposite, as it generally proceeds ^ from the
depravity ® of both, and almost certainly from the badness '
of the latter. Indeed, a little observation will show us that
fools are the most addicted ® to this vice, and a little re-
flexion ^ will teach us that it is incompatible ' ® with true
understanding. Accordingly ' ive see that, while the wisest
of men have constantly ' ^ lamented ' ^ fhe imhecility > ^ and.
imperfection of their own nature, the meanest ' ® and wea-
kest ' ® have been trumpeting forth ' ^ their own excellen-
cies '8, and triumphing in their own sufficiency
( Fielding.)
\ leer. 2 algemeene. 5 zwakheid. 4 vereeniging. o ont-
slaan, voortkomen. 6 verdorvenheid. 7 slechtheid. 8 over-
geven. 9 nadenken. 10 onbestaanbaar. 1 I diensvolgens, zoo.
bestendig, altijd. 13 beklagen. 14 zwakheid (van geest).
15 biig. 16 zwak. 17 uitbazuinen. 18 voortrefFelijkheid.
19 zegepralen. 20 genoegzaamheid, eigenwaan.
Zult gij te Hamburg Shall you embark at Hamburgh
gaan naar Londen? for London?
Neen, ik heb zaken in Rollen- iVo, / have some business to
dam te regelen; ik zal dus attend to at Rotterdam^ so
morgen (van hier) naar Rot- / shall go {hence) for Hotter'
lerdam gaan en van daar dam to-morrow, and thence
aanstaanden Zaterdag morgan by steamer to London on Sa-
per stoomboot naar Londen. turdmj morning next.