Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
146
To call (—gaan naar (in
belrekking op de plaats).
To calch, grijpen naar.
To cavil, berispen, bedillen,
vitten op.
To come, komen lot.
To dart, zich storten op.
To frown, iemand norsch aan-
zien.
To gaze, aanstaren.
To glance, een blik werpen op.
To glare, lang, met scherpe,
brutale blikken aanzien.
To grasp, gretig grijpen naar.
To grieve, treuren, bedroefd
zijn over, om.
To grumble, grommen, knor-
ren over.
To hesitate, aarzelen over iels,
weifelen bij.
To hint, zinspelen op, een
wenk geven over.
To jest, spotten, den spot drij-
ven met.
To Imock, kloppen aan.
To laugh, lachen om, uitlachen.
To look, aanzien.
To tnurmer, morren over.
To peep, gluren naar.
To pine, treuren over.
To play, spelen (kaart, enz.).
To point, wijzen naar.
To rail, spotten, schimpen
over, tegen.
To rale, schallen (begrooten) op.
To rejoice, zich verheugen
over.
To ride-anchor, voor anker
liggen.
To shoot, schieten op, naar.
To shrink, zich terugtrekken
voor, vreezen, bang zijn.
To shudder, buiveren voor, bij.
To smile, glimlachen over, hij.
To snap, happen naar.
To sneer, verachtelijk glim-
lachen over.
To spit, spuwen naar.
To stare, aangapen, aanstaren.
To strike, slaan naar.
To throw, werpen naar (ook
on), op.
To tremble, sidderen bij, voor.
To value, schatten op.
To venture, wagen (hel er op).
To weep, weenen over.
To wonder, zich verwonderen
over.
Hel voorzetsel by eischen:
To abide, blijven bij, dragen,
berusten.
To appear, blijken uil, volgens.
To be actuated, aangezet, aan-
gedreven worden door.
To be allured, verlokt wor-
den door.
To be awatfed,aangevallen wor-
den door.
To b'e attented, begeleid wor-
den door.
To be captivated, geboeid wor-
den door.
To be checked, belemmerd,
verhinderd worden door.
To be engrossed, ingenomen
zijn met, door. *
To be excited^ opgewekt wor-
den door.