Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
138
INFINITIVE.
lUPERFECT.
PART. PAST.
To lift. opbeuren, fift R,, lifted.
To Hyht, aansteken, zich neerzetten, lit, lighted; lit.
To had., beladen. loaded. laden.
To lose. * ® verliezen, lost. lost.
To make., ^ ' maken. made. made.
To mean. ^ ? meenen. meant. meant.
To ^ ^ ontmoeten, met^ met.
To melt, smelten, melted. melted; molten.
To mistake, zich vergissen. mistook, mistaken.
To mow, n)aaien, mowed. mown.
To partake, deelnemen, partook., partaken.
To pay. ^ * betalen, paid. paid.
To puf. * ® zetten, put. put.
To read^ * ® lezen. read, read.
To rendy verscheuren, rent, rent.
To rid, ontdoen, rid. rid.
To r\de, rijden. rode, ridden.
To loae one's way, verdwalen. To lose sight of, uit hel oog
verliezen, verwaarloozen.
To niake vp one's mind, besluiten. To make out, zich ver-
klaren, bewijzen, aanloonen; to make good, goed maken,
vergoeden; to make much of a person, veel werk van iemand
maken.
4 2 Tkat is not what I meani to say, dat wilde ik niet zeggen.
What xvas I going to sayl Wat wilde ik toch zeggen?
«3 To go to meet one, iemand tegemoet gaan. When shall we meet
again? Wanneer zullen wij elkander weer zien? To meet with
a kind reception, vriendelijk ontvangen worden. A meeting,
eene samen k'omst, vergadering.
** To pay a visit, een bezoek afleggen; to pay attention, op-
letten, oplettend z ij n. To pay one's ^ddresses to (a lady), het
hofmaken —. ^
« 5 To put one off, iemand afschepen; uitstellen. To put the
case, het ^cval stellen, aannemen; lo put to, aanspannen; lo
put to death, ter dood brengen, «dooden; to put a stop to, een
einde makon (aan eene zaak).
To read to, voorlezen.
* 7 To ride in a carriage, r ij d e n; to ride on horseback, r ij den.
To ride at onchor, voor anker liggen. — Rider, aangevoegd blad
(aan een wissel lol vervolg der endossementen).