Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
gisteren nog bij hen. — Is de geheele familie wel? — De familie
zat juist te dineeren, toen ik binnenkwam, en naar den groo-
ten eetlust, waarmede Mijnheer en Mevrouw Kauwer aten,
en de slipte navolging van het voorbeeld, dat zij hunnen kin-
deren gaven (lo set an example), te oordeelen, is niet alleen
de geheele familie wel, maar zijn ook de ouders gelukkig,
zulke gehoorzame kinderen te (in) hebben.
EEN EIS Z.ESTIGSTE LES. SIXTY-FIRST LESSON.
193. Nature is content with little, but the era-
(De) natuur is tevreden met weinig, doch de be-
vinys of luxury are boundless.
hoellen der weelde zijn grenzcnioos.
196. Postpone not for another day, what should
Stel niel uit tot een anderen dag, wal moest
be done this (in plaats van this day).
worden gedaan dezen (heden).
197. Never blame a friend, without joining a
Nooit berisp een vriend, zonder le voegen eene
commendation with the reproof.
lofspraak bij de berisping.
198. We lose as many friends by our requests
Wij verliezen even veel vrienden door onze verzoeken
as by our refusals.
als door onze weigeringen.
199. Though we did not maka the world, we may
Ofschoon wij deden niet maken de wereld, wij kunnen
help to mend it.
helpen te verbeteren baar.
200. Create not imaginary difficulties, sufficient arc
Schep geene ingebeelde bezwaren, genoeg zijn