Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
136
IMPERFECT. PART. PAST.
To fighf,^^' vechten, fought. fought.
To find,^^ vinden, found. found.
To flee^ vluchten, fled. fled.
To fling, werpen. flung. flung.
To fly, 2 5 vliegen. flew. flown.
To forbear, nalaten, forbore. forborne.
To foibid^ verbieden, forbid; — bade, forbidden.
To /or^e/,^® vergeten. forgot. forgotten.
To forgive, ^ ? vergeven, forgave. forgiven.
To forsake, verlaten, forsook. forsaken.
To freeze^ ^ ® vriezen, froze. frozen.
To gei, krijgen, got. got.
To gild, vergulden, gilt R., gilt R.
To gird^ omgorden, girt R., girt R.
To give, geven, gave. given.
To go, 2 9 gaan, went. gone.
To grave^ graveeren. graved. graven.
To grind, malen, ground, ground.
To grow, groeien, grew. grown.
To harig, ^^ hangen. hung. hung.
To have, hebben. had, had.
25 Zclfslandignaamwoord fight, gevecht, duel.
i* ƒ cannot find in my heart to —, ik kan het niet over mijn
hart verkrijgen te —. To find in, voorzien van; thei^ found us
tn meat and dritik, zij voorzagen ons van spijs en drank. To
find fault, berispen.
25 To fly in den infinitief wordt ook voor vlieden, vluchten
gebruikt. I did not know wkere to fly [or shelter, ilt wist niet, waar-
heen ik moest vluchten om bescherming te vinden.
26 In de beteekenis van: »zich niet meer herinneren" gebruikt
men forget gewoonlijk in don ind. present, waar wij den volmaakt verl.
tijd (Perfect) gebruiken, als: ik ben vergeten, wat hij nog meer
gezegd heeft, ƒ forget what he said besides.
To forgive a debt, een schuld scbenken, kwijtschelden.
2 8 Voor: ik ben koud, enz. gebruikt men to be of to feel cold,
29 Voor het onpersoonlijke: het gaat; het gaat niet; bet zal
wel gaan, enz. gebruikt men do; tf will do; it will not do; that will
do [very well; it will never do, enz.
30 In de beleekenis van ophangen is to hang regelmatig; men
zal hem ophangen, he wilt be hanged.