Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
134
INFINITIVE.
To break, ® breken
To breed, ' ® telen, voortbrengen,
To brimj., brengen,
To buUd. bouwen,
To burn., branden, verbranden,
To burst, bersten,
To buy., • ' koopen,
To cast, ' 2 werpen, gieten (metaal),
To catch., ' 3 vangen,
To chide., beknorren,
To chose,' ^ I .
To dunè,
To cteave, splijten,
To cfiny., zich hechten,
To chthe, kleeden,
lUPERFECT.
broke,
bred,
brought,
buUt,
burnt R.,
barst.
bought^
cast^
caught.,
chid,
chose.
PART. PAST.
broken.
bred.
brought.
built.
burnt R
burst.
bought.
cast.
caught.
chidden.
chosen.
clove; cleft, cloven; cleft,
clung, clung,
clad R., clad R.
the French horn, hij blaast de horen. — Blaasinstrumontcii, wind-
instruments.
9 The glass is broken, hot glas is gebroken. He broke his eru'
gagement, hij brak zijne verplichting. — Zelfst. naamw. breach;
breach of tnist, misbruik \an toevertrouwd goed.
» O Hel verleden deelwoord bred, en het tegenwoordige breeding worden
ook ^oor opvoeding, beschaving, gedrag gebruikt: a welUbred
genileman, een fijn, beschaafd mensch; ill-breeding, good^breeding,
slecht, goed gedrag (manieren); ill-bred manners; ruw gedrag, —
nlles ten gevolge der opvopding. Bred and born, geboren en getogen.
1 1 To purchase tt. is ook koopen. — Zelfst. naamw,: de koop,
aankoop, the purchase. — Op den koop toe, to boot; into the
bargain. [)e koop, handel, overeenkomst, the bargain. Een koop sluiten,
to close a bargain.
• 2 To cast wordt in de eigenlijke beteekenis van werpen zelden
gebruikt; to cast a ylance, een blik werpen; cast away, schipbreuk
geleden; cast off clothes, afgelegde kleederen; the die is cast,
de dobbelsteen is geworpen; cast iron of cast metal, gietijzer.
»3 To catch cold, verkouden worden, eene koude vatten.
You will catch it! Gij zult hel krijgen!
Fsobody can make me, if I do not choose, niemand kan mij
dwingen, indien ik niel wil; you might have taken the other, if
you had chosen, gij hadt de andere kunnen nemen, als gij ge-
wild hadt. Choose which you like, kies', wat gij will; there is
not a pin to choose (spreekwijze), het onderscheid is te gering om er
over te spreken.